Revisie van vertaalde tekst

Soms heeft u zelf al een tekst vertaald of zelf een tekst in een vreemde taal opgesteld, maar twijfelt u of het eindresultaat wel juist is. Het komt ook voor dat documentatie intern vertaald wordt, maar niet door native speakers. In dit soort gevallen is het verstandig de vertaling door een professionele vertaler te laten controleren.

WordHouse kan voor u bekijken of grammatica en spelling juist zijn toegepast. Als u ons ook de brontekst toestuurt, checken we bovendien of de inhoud van de brontekst juist is weergegeven in uw vertaling.

Uiteraard gaat nakijken meestal veel sneller dan vertalen. Hoeveel tijd wij exact nodig hebben voor de revisie van uw tekst, hangt af van de kwaliteit van de brontekst. Aan de hand van uw document bepalen we van tevoren de prijs en levertijd voor de controle. Zo komt u niet voor verrassingen achteraf te staan.

OFFERTE

WAT KAN VERTAALBUREAU WORDHOUSE VOOR U BETEKENEN?

Wij adviseren u graag - en vrijblijvend - over uw volgende vertaalproject!