Terminologiebeheer

Uiteraard zijn alle vertalers van WordHouse volledig op de hoogte van de specifieke begrippen en uitdrukkingen die op hun vakgebied toegepast worden. Feit is echter dat veel bedrijven en instellingen vaak hun eigen termengebruik kennen. De een gebruikt bijvoorbeeld alleen Engelse begrippen, terwijl de ander misschien de voorkeur heeft voor afkortingen.

In samenwerking met u stellen wij graag uw bedrijfsspecifieke termenlijst op. Deze zal bij iedere vervolgopdracht worden toegepast en waar nodig worden aangepast en uitgebreid. Uw feedback op onze vertalingen is daarom van groot belang. U kunt ons overigens ook eerder opgestelde termenlijsten of ander referentiemateriaal (bijvoorbeeld andere vertalingen) toesturen.

OFFERTE

WAT KAN VERTAALBUREAU WORDHOUSE VOOR U BETEKENEN?

Wij adviseren u graag - en vrijblijvend - over uw volgende vertaalproject!