Copy-vertalen

Bij bepaalde soorten teksten, zoals brochures en reclameteksten, is het doel van de tekst belangrijker dan de letterlijke inhoud. In dat geval kan een copyvertaling uitkomst bieden. De naam zegt het al: een vertaling inclusief copywriting.

Na vertaling door een creatieve vertaler wordt de tekst door een copywriter geredigeerd. De feitelijke inhoud van de vertaling zal gelijk blijven, maar waar nodig herschrijft de copywriter de tekst, zodat deze nóg prettiger leest. Op deze manier wordt de vertaling optimaal toegesneden op uw doel en uw doelgroep.

OFFERTE

WAT KAN VERTAALBUREAU WORDHOUSE VOOR U BETEKENEN?

Wij adviseren u graag - en vrijblijvend - over uw volgende vertaalproject!