Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is door Vertaalbureau Bothof B.V. met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Vertaalbureau Bothof B.V. tracht te allen tijde de site te voorzien van actuele en correcte gegevens. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat de gepubliceerde informatie onvolledig of in een uiterst geval onjuist is. Vertaalbureau Bothof B.V. aanvaardt hiervoor echter geen enkele aansprakelijkheid, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan naar aanleiding van informatie op deze website. Evenmin kan Vertaalbureau Bothof B.V. verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in naamsvermeldingen, teksten en/of prijsinformatie. Aan de op deze website weergegeven informatie en prijzen kunnen door bezoekers geen rechten worden ontleend.

De gebruikte iconen op deze website zijn ontworpen door Macrovector/Freepik. 

Privacy

Vertaalbureau Bothof B.V. respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers van haar site. Op enigerlei wijze verkregen informatie van bezoekers, zoals via Google Analytics, contactformulieren e.d., zal zorgvuldig behandeld worden en zal nooit ofte nimmer worden verstrekt of verkocht aan derden buiten Vertaalbureau Bothof B.V., of ondernemingen die niet aan Vertaalbureau Bothof B.V. zijn gelieerd.

Indien wij uw gegevens ontvangen, zoals bij het aanvragen van een offerte of verzoek tot informatie, kunnen wij uw gegevens opslaan. Wij zullen uw gegevens alleen bewaren als wij van mening zijn dat dit ten goede zal komen aan onze service en dienstverlening.

Feedback

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze disclaimer, of u wilt een dode link melden of onjuistheden aan de orde stellen op onze site, dan verzoeken wij u een email te sturen naar: info@bothof.nl.